O škole

Základní škola Nové Sedlo má dlouholetou tradici a to od roku 1933. V současné době je škola moderním vzdělávacím zařízením, které splňuje všechny předpoklady pro současnou moderní výuku. Škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je město Nové Sedlo.

Ve škole je realizováno úplné základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu “Zelená škola”. 

Výuka na základní škole je směřována k aktivnímu přístupu žáků ke vzdělávání a k jejich dalšímu uplatnění ve společnosti. Ve škole jsou používány nové výukové metody, snažíme se naše žáky vzdělávat v souvislostech, zaměřujeme se na aktuální požadavky moderní výuky. Podněcujeme v žácích zdravý patriotismus ke svému bydlišti a regionu. Díky nízko početným třídám se můžeme žákům věnovat individuálně a rozvíjet jejich potřeby a nadání.