Kvalitnější vzdělávání žáků v současné škole - Šablony III.

Co nás čeká a nemine ve třetí vlně zjednodušené formy projektu OP VVV - Šablony III. :

1) personální podpora žáků formou školního asistenta

2) oblíbené kluby pro žáky

3) doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

4) projektové dny - ve výuce i mimo školu

5) využití ICT ve výuce při vzdělávání žáků ZŠ

Sdílet