Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

Projekt Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života, který realizovalo město Nové Sedlo, přinesl škole potřebné vybavení a chybějící prostory pro výuku přírodovědných předmětů a pro výuku polytechniky a dílen. Více na odkazu www stránek města Nové Sedlo

http://www.mestonovesedlo.cz/mesto/investicni-akce/dokoncene/rok-2018-2/kvalitnejsi-vzdelavani-v-klicovych-kompetencich-jako-brana-do-soucasneho-zivota/

Sdílet