Zkvalitnění zázemí pro environmentální výuku na ZŠ Nové Sedlo

 

Příjemce: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace

Harmonogram realizace projektu: 3/2023 – 9/2024

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření kvalitního didaktického venkovního zázemí

pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy na Základní škole Nové Sedlo. Projekt usiluje o vyšší kontakt žáků školy s přírodními faktory ovlivňujícími naše klima. Získávání poznatků o přírodě a klimatické změně tak bude založeno na vlastní zkušenosti žáků získané pozorováním a zkoumáním přírodních jevů. Veškerá navrhovaná opatření navazují na průřezové téma environmentální výchova zpracované ve ŠVP školy a přispějí k rozvoji „učení venku“ zaměřeného na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz                                 www.sfzp.cz

Sdílet