Školní jídelna

Výdej obědů

11. 10 – 11. 40   strávníci do přinesených nádob

11. 40 – 14. 00   děti a zaměstnanci ZŠ – konzumace v jídelně, NELZE OBĚD VYDÁVAT DO PŘINESENÝCH NÁDOB! (Nařízení hygienickými předpisy, škola to nemůže ovlivnit)

Stravování žáků v době prázdnin, nemoci a ředitelského volna

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

Zaplacené obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud obědy v době nemoci nebudou odhlášeny žáci se tak stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací, tzn. bude jim účtována plná částka jako cizím strávníkům.

Stravování žáků v době prázdnin, ředitelského volna

Podle § 117 písm. a) je školní družina vyloučena z toho, aby při pobytu v ní stravování poskytovalo, protože školní družina je zájmové školské zařízení a pokud bude ve školní družině zajištěn dětem pobyt o prázdninách, ředitelském volnu, pak nemají nárok na zvýhodněné stravování (za finanční normativ) – pokud se budou stravovat tak za plnou cenu.

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 2, odst. 7).

Seznam pracovnic

Šimicová Hana Dis. (vedoucí školní jídelny)

Haranzová Marie (vedoucí kuchařka)

Szabová Anna (pomocná kuchařka)

Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny 6.00 – 14.30 

Přihlašování a odhlašování obědů, ceny

Přihlašování (nákup) obědů – každý poslední týden v měsíci

7. 00 – 12. 00          14. 00 – 14.30

Odhlašování obědů – nejméně jeden den předem, výjimečně týž den do 8. 00 h

Ceny stravného

Děti od 1. 12. 2017

1. skupina  7 – 10 let           26,- Kč

2. skupina  11 – 14 let         27,- Kč

3. skupina  15 let a více      28,- Kč

Dospělí  –  cizí strávníci 62,- Kč

Jídelníček