Školní jídelna

 

Výdej obědů 

11. 00 – 11. 30   cizí strávníci do přinesených nádob

11. 35 – 14. 00   žáci prezenční výuky a zaměstnanci ZŠ – konzumace v jídelně, NELZE OBĚD VYDÁVAT DO PŘINESENÝCH NÁDOB! (Nařízení hygienickými předpisy, škola to nemůže ovlivnit)

Přihlašování (nákup) obědů – každý poslední týden v měsíci

7. 00 – 12. 00          14. 00 – 14.30 v hotovosti u vedoucí školní jídelny

nebo

elektronicky na účet  272879207/0300 variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny. Možnost objednání stravy na www.strava.cz. Přihlašovací údaje sdělí vedoucí školní jídelny.

Obědy se platí předem, případné odhlášení obědů atd. bude vyúčtováno na konci měsíce.

Odhlašování obědů – nejméně jeden den předem, výjimečně týž den do 8. 00 

Ceny stravného 
Děti od 1. 9. 2022

1. skupina  7 – 10 let          24,- Kč (34Kč - 10 Kč dotace MÚ Nové Sedlo)

2. skupina  11 – 14 let         25,- Kč (35Kč - 10 Kč dotace MÚ Nové Sedlo)

3. skupina  15 let a více     27,- Kč (37Kč - 10 Kč dotace MÚ Nové Sedlo)

Na žákovské obědy je od 1.9. 2022 - 30.6. 2023 dotace od zřizovatele 10,- Kč. Cena oběda je tedy o tuto částku ponížena.

Dospělí  –  cizí strávníci    75,- Kč

Stravování žáků v době prázdnin, nemoci a ředitelského volna

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

Zaplacené obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud obědy v době nemoci nebudou odhlášeny žáci se tak stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací, tzn. bude jim účtována plná částka jako cizím strávníkům.

Stravování žáků v době prázdnin, ředitelského volna

Podle § 117 písm. a) je školní družina vyloučena z toho, aby při pobytu v ní stravování poskytovalo, protože školní družina je zájmové školské zařízení a pokud bude ve školní družině zajištěn dětem pobyt o prázdninách, ředitelském volnu, pak nemají nárok na zvýhodněné stravování (za finanční normativ) – pokud se budou stravovat tak za plnou cenu.

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 2, odst. 7).

Seznam pracovnic

Šimicová Hana Dis. (vedoucí školní jídelny)

Silvia Zolnajová 

Jitka Pokorná

Szabová Anna