Nově zvolená školská rada na období 2021 - 2023

Školská rada se po volbách bude scházet ve tříletém období 2021 - 2023 v následujícím složení.

Za zákonné zástupce

Irena Slavíčková, DiS.

Ing. Arnošt Fuchs

Za pedagogický sbor

Mgr. Brigita Möcklová

Mgr. Lenka Žišková

Za zřizovatele školy

Alena Nováková

Petr Mann

 

Sdílet