Práce pro žáky speciálních tříd

Během doby, po kterou budou uzavřeny školy kvůli šíření koronaviru, bude způsob zadávání práce pro žáky probíhat několika způsoby. Rodičům žáků se středně těžkým postižením byly dodány zalaminované úkoly a pracovní listy, se kterými žáci umějí pracovat, aby bylo zajištěno každodenní opakování a procvičování učiva. Budou jim také doporučeny některé aplikace. Rodiče žáků s těžkým postižením se budou v souladu s IVP zaměřovat především na nácvik sebeobslužných dovedností dětí. Vše lze konzultovat mailem a především telefonicky (jako během běžného školního roku). Přejeme všem, ať tuto situaci přečkáte ve zdraví. H. Smržová, I. Prečanová

Sdílet