Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo

10. října 2013 bylo zaregistrováno občanské sdružení, v dnešní době zapsaný spolek, který plní funkci dříve známého  SRPŠ.  Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo je využíván  jako zprostředkovatel některých činností základní školy, které škola nemůže oficiálně realizovat. 

Věříme, že vznikem spolku došlo k transparentnosti některých činností školy a splníme tím požadovanou legislativu platnou v České republice.

Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo vede účetní evidenci a o jeho činnosti informujeme každý rok při valné hromadě.

Fakturační údaje:

ČÚ: 264140592/0300 
Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo
Masarykova 425
357 34 Nové Sedlo

IČO: 02206587

Valná hromada

Školní rok 2019/2020

Výkonný výbor:

Mgr. Lenka Žišková (předseda)

Mgr. Eva Machulková (místopředsedkyně)

Mgr. Brigita Möcklová (revizor)

Miloslava Petříková (pokladník)

Michaela Höflerová (člen)

Jan Novák (člen)

Zákonní zástupci z jednotlivých tříd:

1. A Jana Nováková

2. A Lucie Nečinová

3. A Jan Novák 

4. A Josef Machulka 

5. A Ing. Bohumil Koudele 

6. A Kateřina Petrusová 

7. A Michaela Höflerová 

8. A Kateřina Štěrbová

9. A Miloslava Petříková 

spec. třídy - Stanislava Saxová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jaroslava Cervanová 

Mgr. Lenka Chmeliczek

Mgr. Tereza Vašíčková

Marcela Procházková

Dagmar Tonhauzerová

Ing. Petra Strejcová

Jiří Machulka

Ing. Martin Kumpera

Mgr. Daniela Ševčíková

Mgr. Hana Smržová

Mgr. Josef Sekyra

Věra Bukóciová

Dis. Ivana Prečanová

Oldřiška Kohoutová

Veronika Dondová

Milada Havrdová

Jana Odehnalová

Hana Holubová

Bronislava Machačková

Činnost spolku

Adventní vyrábění
29. 12. 2014
Adventní vyrábění