Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo

10. října 2013 bylo zaregistrováno občanské sdružení, v dnešní době zapsaný spolek, který plní funkci dříve známého  SRPŠ.  Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo je využíván  jako zprostředkovatel některých činností základní školy, které škola nemůže oficiálně realizovat. 

Věříme, že vznikem spolku došlo k transparentnosti některých činností školy a splníme tím požadovanou legislativu platnou v České republice.

Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo vede účetní evidenci a o jeho činnosti informujeme každý rok při valné hromadě.

Fakturační údaje:

ČÚ: 264140592/0300 
Spolek přátel Základní školy Nové Sedlo
Masarykova 425
357 34 Nové Sedlo

IČO: 02206587

Valná hromada

Školní rok 2021/22

 Výkonný výbor:

Mgr. Lenka Žišková (předseda)

Mgr. Lenka Chmeliczek (místopředsedkyně)

Mgr. Brigita Möcklová (revizor)

Miloslava Petříková (pokladník)

Michaela Hánová (člen)

Jan Novák (člen)

Zákonní zástupci z jednotlivých tříd:

1. A Andrea Zedničková

2. A Šárka Pojarová

3. A Jana Nováková

4. A Lucie Nečinová

5. A Jan Novák 

6. A Josef Machulka 

7. A Hana Šimicová Dis.

8. A Kateřina Petrusová 

9. A Michaela Hánová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jaroslava Cervanová 

Mgr. Lenka Chmeliczek

Milada Havrdová

Marcela Procházková

Bc. Dagmar Tonhauzerová

Ing. Petra Strejcová

Bc. Jiří Machulka

Mgr. Daniela Ševčíková

Mgr. Dita Fialová

Mgr. Hana Smržová

Mgr. Josef Sekyra

Dis. Ivana Prečanová

Šárka Kohoutová 

Oldřiška Kohoutová

Hana Holubová

Bronislava Machačková

Zástupci školské rady

Petr Mann

Antonín Fuchs

Činnost spolku

Program valné hromady ze dne  20. 1. 2022
11. 2. 2022
Program valné hromady ze dne 20. 1. 2022
Svolání valné hromady
27. 5. 2021
Svolání valné hromady
Adventní vyrábění
29. 12. 2014
Adventní vyrábění