Program valné hromady ze dne 20. 1. 2022

Program valné hromady ze dne 20. 1. 2022

1. seznámení s výroční zprávou o činnosti spolku za školní rok 2020/21

2. seznámení s výsledky hospodaření a stavem pokladny za kalendářní rok 2020

3. informace o volbě nového člena valné hromady ve třídě 1. A 

4. schválení složení výkonného výboru pro rok 2022

5. schválení výše příspěvku pro školní rok 2021/2022

6. plánované akce školy pro 2. pololetí školního roku 2021/2022 s plánovanou podporu Spolku (návštěva divadla, velikonoční workshopy, Běh kolem Anny, Školní akademie......)

7. schválení možnosti příspěvků na kulturní akce pořádané školou

8. informace o probíhající celoroční soutěži mezi třídami

Sdílet