Adventní vyrábění

Spolek přátel školy Nové Sedlo ve spolupráci s MěÚ Nové Sedlo a za finanční podpory Agentury pro sociální začleňování uskutečnil  první adventní neděli komunitní akci Adventní vyrábění. Akce proběhla v příjemné atmosféře provoněné vůní jehličí, sušeného ovoce a svíček. Sešli se dívky ze základní školy, maminky a babičky a jejich šikovné ruce vykouzlily krásné svícny a věnce, které budou zdobit a zpříjemňovat nejen jejich domácnosti, ale také veřejné prostory městského úřadu. Velký dík patří p. M. Petříkové a p. P. Rychnové za zajištění materiálu na výrobu dekorací a za rady a pomoc při vlastním zdobení věnců a svícnů. Věříme, že společně strávený čas přispěl ke zpříjemnění předvánočního shonu a navodil atmosféru blížících se vánočních svátků.  

Dovoluji si jménem Spolku přátel školy Nové Sedlo popřát všem občanům Nového Sedla krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Sdílet