Škola

Úřední hodiny o prázdninách

Sekretariát školy Masarykova 425,  bude otevřen do 12. 7. 2017 a dále od 25. 7. 2017– 11. 8.  2017 a dále od  28.8. 2017 a to vždy od 8.00 – 12.00 hodin.  

Základní škola Nové Sedlo má dlouholetou tradici a to od roku 1933. V současné době je škola moderním vzdělávacím zařízením, které splňuje všechny předpoklady pro současnou moderní výuku. Škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je město Nové Sedlo.

Ve škole je realizováno úplné základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Zelená škola“. Součástí školy jsou i třídy se speciálním vzdělávacím programem, které úzce spolupracují s denním centrem „Žirafa“.

Výuka na základní škole je především směřována k aktivnímu přístupu žáků ke vzdělávání a k jejich dalšímu uplatnění ve společnosti. Ve škole jsou používány nové výukové metody, škola si vytváří vlastní výukové materiály, které jsou zaměřeny na aktuální požadavky moderní výuky a na vytvoření vazby žáků k místnímu regionu a rodnému městu. Díky nízko početným třídám je možné do výuky zařadit větší individualizaci, jak v případech méně nadaných žáků, tak v případech žáků nadaných.

Bez n‡zvu-1
Škola je realizátor projektu „Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Nové Sedlo“, č. CZ.1.07/1.1.00/56.1125, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK.

ŠKOLA JE PARTNEREM S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM PROJEKTU „ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH“ Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0020

www.strukturalni-fondy.cz

ŠKOLA JE PARTNEREM S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM PROJEKTU „ROZVOJ PODNIKÁNÍ NA ZŠ – DOVEDNOSTI 21. STOLETÍ“  Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0043

PROJEKTY JSOU FINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR